2 Menu Super Food

ซุปอโวคาโด

ส่วนประกอบ

 1. อโวคาโด
 2. น้ำส๊ตอกหอมกรุ่นรสผัก 
   

วิธีทำ

 1. ตักเนื้ออโวคาโด
 2. บดอโวคาโดให้ละเอียด
 3. ต้มน้ำสต๊อกหอมกรุ่นรสผักให้เดือด
 4. ต้มอโวคาโดบดกับน้ำสต๊อกผัก พร้อมเสิร์ฟ
   

ซุปอโวคาโด

ซุปอโวคาโด

ซุปอโวคาโด

ซุปอโวคาโด

ซุปอโวคาโด

 

ซุปข้าวโพด

ส่วนประกอบ

 1. ข้าวโพดต้ม
 2. น้ำสต๊อกหอมกรุ่นรสไก่

วิธีทำ

 1. ปั่นข้าวโพดให้ละเอียด
 2. น้ำข้าวโพดต้มที่ปั่นละเอียดแล้วมาต้มกับน้ำสต๊อกหอมกรุ่นรสไก่พร้อมเสิร์ฟ
   

ซุปข้าวโพด

ซุปข้าวโพด

ซุปข้าวโพด

ซุปข้าวโพด